• extraessay
  0( 0 REVIEWS )
  0 STUDENTS

  ฝึกเขียน Essays (ออนไลน์) เพิ่มเติมจากหัวข้อในคอร์ส Basic Essay กับผู้สอน สัปดาห์ละ 1 ดราฟต์

  PRIVATE
 • basic essay
  0( 0 REVIEWS )
  26 STUDENTS

  VDO คอร์ส Basic Essay (standard) หลักสูตรปูพื้นฐานการเขียน essays ตั้งแต่เริ่มต้น ฉบับเร่งรัดใน 5 ชั่วโมง จัดสรรเวลาเรียนเองได้ ดูซ้ำได้ภายในระยะเวลา 30 วัน

  790 ฿
 • basic essay
  0( 0 REVIEWS )
  4 STUDENTS

  VDO คอร์ส Basic Essay หลักสูตรปูพื้นฐานการเขียน essays ตั้งแต่เริ่มต้น ฉบับเร่งรัดใน 5 ชั่วโมง จัดสรรเวลาเรียนเองได้ ดูซ้ำได้ภายในระยะเวลา 60 วัน มีไฟล์ PDF ประกอบการเลคเชอร์และอ่านทบทวน และผู้เรียนสามารถส่ง assignments มาให้ผู้สอนตรวจแก้ได้เพื่อวัดความรู้ความเข้าใจและพัฒนาทักษะการเขียน

  COMING SOON
 • error tests
  0( 0 REVIEWS )
  11 STUDENTS

  VDO สอนทำข้อสอบ CU-TEP พาร์ท Error สำหรับผู้เริ่มต้น ฝึกทำจากโจทย์จำนวน 120 ข้อ หลักสูตรเร่งรัด 3 ช.ม. สามารถจัดสรรเวลาเรียนเองได้และดูซ้ำได้ภายใน 30 วัน

  490 ฿